Výsledky závodů

Pokud dokončíte nějaký závod, na který jste se registrovali na závod prostřednictvím Actigo, případně jinou cestou, naleznete v detailu závodu na záložce Výsledky, jakmile pořadatel závodu nebo jeho časoměřič výsledky do Actiga vloží. O vložení vašeho výsledku budete společně s vašimi sledujícími informováni též formou příspevku a upozornění. Všechny vaše výsledky naleznete vždy v hlavním menu aplikace pod položkou Výsledky.

Neoficiální výsledek

Pokud se vydáte na trať závodu a změříte svou závodní aktivitu podporovanou službou či přímo v Actigo použitím Stopaře (více viz. import a sdílení individuálních aktivit), Actigo na základě této individuální aktivity vytvoří váš neoficiální výsledek.

K vytvoření neoficiálního výsledku na základě individuální aktivity musí být splněny následující podmínky

  1. musí se shodovat typ individuální a typ pořádané aktivity-závodu (tedy např. Běh)

  2. individuální aktivita musí mít začátek ne dříve než 5 minut a ne později než 10 minut po stanoveném čase startu závodu

  3. začátek a konec individuální aktivity se nesmí nacházet dále než 100 metrů od místa konání resp. začátku a cíle trasy (pokud ji má závod nastavenou)

  4. odchylka délky individuální aktivity od délky závodu nesmí být více než 90% až 120%

Neoficiální výsledek nemá určeno pořadí neboť jej nelze garantovat. Na neoficiální výsledek budete upozorněni ihned poté, co se vytvoří, stejně jako na výsledek vložený pořadatelem.

Pokud se domníváte, že vaše individuální aktivita potřebná kritéria, a přesto se vám neoficiální výsledek nevytvořil, zkopírujte internetovou adresu jejího detailu v prohlížeči nebo stiskněte v detailu zobrazeném v mobilní aplikaci tlačítko Sdílet a odešlete odkaz na adresu podpora@actigo.app, podíváme se na to a případně neoficiální výsledek z vaší individuální aktivity vytvoříme.

Pokud správce nahraje do závodu oficiální výsledky, zobrazují se tyto přednostně, přičemž u těch závodníků, u kterých existuje i neoficiální výsledek, zůstane zachována asociace mezi ním a oficiálním výsledkem, což dáva možnost si záznam aktivity zaznamenané v průběhu závodu kliknutím na výsledek prohlédnout.

Last updated