Actigo
Search
K

Sledování a sdílení mezi uživateli

Actigo funguje jako sociální síť. Vzájemná, přidávání či komentování obsahu mezi uživateli jsou jeho velmi důležitou součástí. Tato stránka popisuje základní funkce Actigo jako sociální sítě.

Rozsah sdílení uživatelských dat

Pokud si uživatel vytvoří účet v Actigo, mohou být informace nastavené v uživatelském účtu zobrazeny jiným uživatelům a to buď otevřením uživatelského profilu na internetové adrese https://actigo.app/{identifikator-uzivatele} (viz. např. https://actigo.app/xzayda) nebo poklepáním na vizitku uživatele ve zprávách, startovní listině či výsledovce závodu v aplikaci a to jmenovitě
  • Celé jméno, pohlaví, věk nebo ročník (povinné údaje pro registraci do závodů) a země původu všem uživatelům vč. nepřihlášených (tzv. nezbytné údaje)
  • Seznam sledujících a sledovaných uživatelů, seznam individuálních aktivit a zprávy napsané na váš profil sledujícími uživateli všem uživatelům vč. nepřihlášených pouze v případě, že byl uživatelský profil v uživatelském nastavení nastaven jako veřejný
    v opačném případě pouze sledujícím uživatelům, přičemž sledování je podmíněno schválením ze strany uživatele (zobrazí se příspěvek s tlačítkem Povolit)
Pokud si přejete vaše uživatelská data z Actigo smazat, přečtěte si více o zrušení uživatelského účtu

Zahájení a ukončení sledování uživatele

Každý uživatel se může rozhodnout sledovat jiného uživatel, tj. získávat příspěvky a upozornění o tom
a to kliknutím na tlačítko Sledovat zobrazené v profilu uživatele
Chcete-li začít sledovat uživatele známého podle jména či přezdívky, vyhledejte jej a otevřete jeho profil na obrazovce Lidé dostupné po přihlášení v hlavním menu aplikace. Pokud se to nedaří, požádejte známého aby si alespoň některý z těchto údajů doplnil v nastavení uživatelského účtu. Pokud jste se potkali fyzicky třeba po tréninku nebo před závodem, požádejte uživatele o zobrazení jejich profilu z uživatelského menu, kteté se zobrazí kliknutím na ikonu uživatele v záhlaví aplikace (viz. ovládání aplikace). Profil obsahuje v levém horním rohu QR kód, který můžete vyfotit vaším mobilem a otevřít si tak profil v něm (možnost sledovat bude vyžadovat přihlášení). Úplně stejným postupem získáte QR kód svého vlastního profilu, který si pak můžete nechat vytisknout na tričko nebo startovní číslo ;-)
Sledování je v Actigo jednosměrná vazba (relace) mezi dvěmi uživateli, tedy je možné někoho pouze sledovat, avšak nebýt jím sledován a naopak (někteří uživatelé, např. závodníci či sportovní influenceři mohou mít velké množství sledujících, avšak sami sledují pouze omezený okruh svých známých). Přehled o tom, koho aktuálně sledujete a kdo sleduje vás získáte v aplikaci na obrazovce lidé. U každého uživatele je zobrazena ikonka "popelnice", kterou můžete danou relaci smazat. Smazání relace proběhne "potichu", tj. cílový uživatel na ni není nijak upozorněn.