Actigo
Search
K

Ovládání aplikace

Uživatelské rozhraní aplikace je vytvořeno jednotně pro všechny typy zobrazení (mobil, tablet, počítač), pro které se pouze adaptuje na dané zařízení (např. na mobilu se skrývá hlavní menu a je třeba ho otevřít tlačítkem ). Sestává z několika částí - záhlaví aplikace, hlavního a uživatelské menu a vlastní konkrétní zvolené obrazovky aplikace.

Záhlaví aplikace

Záhlaví aplikace obsahuje (zleva doprava)

Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje nabízí přístup k jednotlivým obrazovkám aplikace zobrazujícím určitá data
Většina položek se zobrazí či lze na ně kliknout pouze v případě, že je uživatel přihlášen (případně je členem pořadatelského týmu).
 • Domů zobrazí hlavní obrazovku s příspěvky (tato obrazovka se zobrazí jako výchozí po přihlášení do aplikace)
 • Sledované obsahující uživatelem sledované pořádané aktivity (závody)
 • Registrace s přehledem registrací uživatele s uvedením jejich stavu
 • Lidé obsahuje přehled uživatelem sledovaných a uživatele sledujících uživatelů Actigo a nabízí možnost vyhledávat další. Více viz. xxxxx
 • Aktivity obsahující přehled uživatelských aktivit
 • Výsledky s přehledem oficiálních i neoficiálních výsledků závodů absolvovaných uživatelem
V případě, že se stanete pořadatelem (členem pořadatelského, nebo jiného s pořadatelem asociovaného týmu), rozšíří se hlavní menu o pořadatelskou sekci s následujícími položkami
 • Události obsahující přehled pořádaných událostí vybraným pořadatelem (s možností přepínání mezi více pořadateli, pokud je uživatel členem více než jednoho pořadatelského týmu)
 • Registrace umožňující zobrazit, stáhnout či nahrát seznam všech registrací na vybranou aktivitu (závod)
 • Nastavení vybraného pořadatele (kontaktní údaje)
 • Členové obsahující seznam aktuálních členů pořadatelského týmu, s možností přidávat další či odebírat stávající
Více informací o fungování a ovládání Actigo z pohledu pořadatele, jeho týmů a spolupracovníků (časomíry či jiných partnerů) naleznete v samostatné sekci Pořadatelé.

Uživatelské menu

Uživatelské menu je k dispozici pouze po přihlášení na kliknutí či dotyk na obrázek (ikonu) přihlášeného uživatele zobrazený na pravé straně záhlaví aplikace a obsahuje následující položky (shora dolů)
 • Profil zobrazí obrazovku profilu uživatele tak, jak se zobrazí ostatním uživatelům Actigo
 • Nastavení umožňuje provádět nastavit či změnit různé parametry uživatelského účtu
  • Data uživatelského profilu
  • Adresu (může být vyžadována pro nákupy v aplikaci)
  • Unikátní obrázek a přezdívku, pod kterou bude možné uživatele v aplikaci identifikovat
  • Kontaktní e-mail a telefon, které mohou být použity pro určité typy sdělení (jmenovitě potvrzení či změnu v registraci a výsledek v závodu)
  • Připojení k službám třetích stran, využívaných pro import individuálních aktivit
 • Přepnout režim nočního / denního zobrazení aplikace
 • Pomůcky obsahující doplňkové funkce aplikace (aktuálně pouze tempo kalkulačku)
 • Pro vývojáře obsahuje informace a funkce určené vývojářům a pokročilým uživatelům, kteří se podílí na vývoji a testování Actigo, případně jej integrují do vlastních aplikací
 • Podpora a kontakty provozovatele služeb Actigo
 • Obchodní podmínky poskytování služeb Actigo
 • Odhlásit pro odhlášení z uživatelského účtu
 • Smazat účet pro nevratné smazání uživatelské účtu