Actigo
Search
K

Import a a sdílení individuálních aktivit

Podobně jako Strava, Endomondo či Runkeeper, i Actigo umí změřit nebo naimportovat individuální aktivitu z jiné sporttesterové služby. Tím to však nekončí.

Zaznamenání aktivity

Pokud máte účet v aplikaci Strava, Fitbit nebo Garmin Connect, můžete si jej propojit v uživatelském nastavení se svým Actigo účtem (může být vyžadováno přihlášení do mobilní či webové aplikace dané služby, následované schválením oprávnění pro přístup Actigo k vašim datům). Pokud jej nemáte, nebo pokud chcete změřit či živě vysílat vaše individuální aktivity přímo v Actigo, můžete použít funkci Stopař. V obou případech jejich seznam v aplikaci na obrazovce aktivity, kliknutím si můžete zobrazit detailní informace o každé z nich
Detailní zobrazení individuální aktivity (desktop)
V pravém horním rohu mohou být k dispozici následující tlačítka
  • Garmin Connect / Strava / Fitbit umožňuje otevřít aktivitu v dané službě, ze které byla importována. Toto se zdaří pouze v případě, že uživatel je vlastníkem aktivity nebo nastavil pro ni v dané aplikaci veřejný přístup (případně ji sdílí v rámci dané služby s konkrétním uživatelem)
  • GPX umožňující stáhnout trasu aktivity ve formě souboru (pokud byla trasa zaznamenána)
Pokud používáte jinou službu pro zaznamenávání vašich aktivit, zkuste do doby, než bude podporována přímo v Actigo využít a propojit s Actigo aplikaci Strava, která nabízí integraci s velkým množstvím sport-tracker / fitness aplikací.

Sdílení aktivity

O každé nově vložené či přávě vysílané aktivitě budou zároveň ve formě příspěvku a upozornění informování vaši sledující (zda to bude pouze okruh nejbližších, kterému to dovolíte záleží pouze na tom, zda je váš profil veřejný či nikoliv, více viz. sledování a sdílení mezi uživateli)
Pokud to v uživatelském nastavení povolíte, může Actigo nabídnout Váš profil ke sledování někomu, kdo je ve vašem okolí podobně aktivní jako vy a můžete tak najít sparing partnera
Pokud vaše individuální aktivita proběhla v rámci závodu (započala +/- stejném čase jako byl stanoven start závodu a začátek a konec odpovídá s přiměřenou tolerancí místu konání resp. startu a cíli trasy závodu, pokud je k dispozici), zobrazí se ve výsledovce závodu jako neoficiální výsledek.

Stopař

Stopař je funkce, která je stále ve vývoji. Výsledky záznamu nemusí proto kvalitou i stabilitou odpovídat jiným službám. Pokud máte k dispozici jiný způsob měření, doporučujeme jej zvláště v případě závodu využít a aktivitu do Actigo importovat. Stopaře lze též využít doplňkově k jiné metodě na živé vysílání.
Stopař umožňuje zaznamenat individuální aktivitu přimo v mobilní aplikaci Actigo. Lze jej otevřít kliknutím na tlačítko se stopkami v levém dolním rohu obrazovky.
Pokud nezaškrtnete živé vysílání, stisk tlačítek ⏵ Start resp. ⏸ Pauza provádí/pozastaví pouze samotné měření a aktivita se do aplikace neuloží, dokud po dokončení aktivity stiskem tlačítka ⏹ Stop neprovedete uložení stiskem tlačítka Uložit.
Pokud nejste s kvalitou pořízeného záznamu aktivity spokojeni, nebo stopaře pouze testujete, můžete po zastavení záznamu jej resetovat stiskem tlačítka Reset.
Záznam aktivity probíhá i na pozadí, tj. nejen po opuštění obrazovky stopaře (na kterou se lze opět vrátit výše uvedením tlačítkem) ale i po úplném opuštění mobilní aplikace a/nebo zamknutí telefonu.
Aby záznam na pozadí pracoval správně, je třeba mobilní aplikaci na její požádání povolit trvalý přístup k polohovým službám na pozadí. V opačném případě nebude záznam po opuštění aplikace / zamčení telefonu probíhat.

Živé vysílaní

Pokud zaškrtnete živé vysílání, potom se aktivita uloží a bude sdílena ihned poté, co stisknete tlačítko ⏵ Start. Dokud záznam aktivity běží, odesílá aplikace na server její aktualizace každých několik desítek sekund a v jejím zobrazení se postupně vykresluje trasa a aktualizují se ostatní údaje.
V příspěvku na zdi a v detailu individuální aktivity je stejně jako na obrazovce stopaře živé vysílání indikováno duhovým orámovaním a zmizí až nějakou dobu poté, co uživatel ukončil záznam s vysíláním tlačítkem ⏹ Stop nebo pokud není aktualizována delší dobu a tedy pravděpodobně skončila.
Rychlost aktualizace živého vysílání může být ovlivněna kvalitou internetového připojení mobilního zařízení, na kterém aplikace Actigo běží. Pokud se pohybujete delší dobu (v řádu větších minut) v oblasti bez datového připojení, může se aktualizace živého vysílání ostatním uživatelům dočasně nebo trvale zastavit.