Synchronizace registrací

Actigo dovoluje provádět modifikace registrací.

Actigo umožňuje aktualizovat startovní číslo u registrací pořízených v aplikaci a také vkládat a aktualizovat číslo registracím pořízeným mimo Actigo (v jiné aplikace pořadatele).

V případě vložení externí registrace vytvoří Actigo uživatelský účet s vygenerovaným přihlašovacím jménem ve tvaru <náhodný-32-znakový-kód>@actigo.app. V budoucnu bude umožněno osobám se ztotožnit s takovým uživatelským účtem a začít jej využívat (a získat tak přístup ke všem svým importovaným datům).

K dispozici jsou následující API endpointy

Volání vyžaduje autorizaci přístupovým klíčem, přičemž je možné přistupovat pouze k datům pořádaných aktivit (závodů) pořadatele, jehož je uživatel, který přístupový klíč vygeneroval asociován (viz. sekce Členové v nabídce aplikace Pořadatelé) členem, případně je členém jiné organizace, která je s pořadatelskou organizací asociována (napr. časoměřičská firma).

JSON

Příklad volání ve formátu JSON

curl https://actigo.app/api/events/activities/638f01d0c5eaf533c891fac3/registrations.json \
 -H 'Authorization: Basic ***' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -X PUT --data-binary @- <<BODY
[
 {
  "id": "638f0763c5eaf533c891fb76",
  "startNumber": "0001",
  "person": {
   "id": "6303aec90f8fc8574e68d664"
  }
 }
]
BODY

server vrátí odpověď

[
  {
    "id": "638f0763c5eaf533c891fb76",
    "created": "2022-12-06T09:12:03.701Z",
    "code": "RGZ196",
    "state": "Confirmed",
    "startNumber": "0001",
    "amount": {
      "value": 85000,
      "currency": "CZK"
    },
    "person": {
      "id": "6303aec90f8fc8574e68d664",
      "isProfilePublic": true,
      "givenName": "Martin",
      "surname": "Dufek",
      "sex": "Male",
      "birthDate": "1975-11-27T00:00:00Z",
      "language": "cs",
      "nickname": "martin.dufek",
      "country": "CZ",
      "name": "Martin Dufek",
      "ref": "martin.dufek"
    },
    "syncResultType": "Updated"
  }
]

CSV

Stejnou operací lze rovněž provést aktualizací CSV souboru získaného operací stahování registrací.

Příklad volání:

curl https://actigo.app/api/events/activities/638f01d0c5eaf533c891fac3/registrations.csv \
 -H 'Authorization: Basic ***' \
 -X PUT --data-binary @- <<BODY
registration.id,registration.state,registration.startNumber,person.id,person.givenName,person.middleName,person.surname,person.sex,person.birthDate
638f0763c5eaf533c891fb76,Confirmed,0002,6303aec90f8fc8574e68d664,Martin,,Dufek,Male,1975-11-27
BODY

server vrátí odpověď

registration.id,registration.state,registration.startNumber,person.id,person.givenName,person.middleName,person.surname,person.sex,person.birthDate
638f0763c5eaf533c891fb76,Confirmed,0003,6303aec90f8fc8574e68d664,Martin,,Dufek,Male,1975-11-27

Při vložení externí registrace je možné nastavit stav na jednu z podporovaných hodnot (seznam viz. stahování registrací). Vezměte prosím na vědomí, že pouze potvrzené (Confirmed) registrace se zobrazují na startovace závodu. Při aktualizaci existující registrace je tato hodnota ignorována.

Last updated