Stahování výsledků

Výsledky lze získat ve formátu JSON na adrese https://actigo.app/api/events/activities/{organizedActivityId}/results.json

Příklad volání a odpovědi

curl https://actigo.app/api/events/activities/638f1045c5eaf533c891fc07/results.json \
 -H 'Authorization: Basic ***'
[
  {
    "id": "63a2fb6282daba6fb1372fd7",
    "person": {
      "id": "6303aec90f8fc8574e68d664",
      "isProfilePublic": true,
      "givenName": "Martin",
      "surname": "Dufek",
      "sex": "Male",
      "birthDate": "1975-11-27T00:00:00Z",
      "language": "cs",
      "nickname": "martin.dufek",
      "country": "CZ",
      "name": "Martin Dufek",
      "ref": "martin.dufek"
    },
    "startNumber": "0001",
    "time": 604,
    "category": "M40",
    "position": 1,
    "positionBySex": 1,
    "positionByCategory": 1,
    "splitTimes": [
      {
        "distance": 4.0,
        "time": "2022-09-01T15:10:00Z"
      }
    ]
  },
  {
    "id": "63a2fb6382daba6fb1372fd8",
    "person": {
      "id": "62fb4a61dc322a73b01b3a14",
      "isProfilePublic": true,
      "givenName": "Tomas",
      "surname": "Kormanak",
      "sex": "Male",
      "birthDate": "1992-09-01T00:00:00Z",
      "language": "cs",
      "nickname": "kormikcz",
      "name": "Tomas Kormanak",
      "ref": "kormikcz"
    },
    "startNumber": "0002",
    "time": 660,
    "category": "M30",
    "position": 2,
    "positionBySex": 2,
    "positionByCategory": 2,
    "splitTimes": [
      {
        "distance": 4.0,
        "time": "2022-09-01T15:11:00Z"
      }
    ]
  },
  {
    "id": "63a2fb6382daba6fb1372fdf",
    "person": {
      "isProfilePublic": false,
      "givenName": "Jan",
      "surname": "Svoboda",
      "middleName": "",
      "sex": "Male",
      "birthDate": "2001-10-01T00:00:00Z",
      "country": "CZ",
      "name": "Jan Svoboda"
    },
    "startNumber": "0003",
    "time": 720,
    "category": "M20",
    "position": 3,
    "positionBySex": 3,
    "positionByCategory": 3,
    "splitTimes": [
      {
        "distance": 4.0,
        "time": "2022-09-01T15:12:00Z"
      }
    ]
  }
]

Last updated