Stahování registrací

Registrace je možné získat na adresách

Identifikátor pořádané aktivity (organizedActivityId) získáte buď prostřednictvím webové aplikace

 • v URL detailního zobrazení pořádané aktivity

 • v Na konci Zobrazení v editaci dané aktivity Levé menu > Pořadatel > Události > (výběr události) > Aktivity > (výběr aktivity)

Příklad volání a odpovědi ve formátu JSON

curl https://actigo.app/api/events/activities/638f1045c5eaf533c891fc07/registrations.json \
 -H 'Authorization: Basic ***'
[
  {
    "id": "638f0763c5eaf533c891fb76",
    "created": "2022-12-06T09:12:03.701Z",
    "code": "RGZ196",
    "state": "Confirmed",
    "amount": {
      "value": 85000,
      "currency": "CZK"
    },
    "person": {
      "id": "6303aec90f8fc8574e68d664",
      "isProfilePublic": true,
      "givenName": "Martin",
      "surname": "Dufek",
      "sex": "Male",
      "birthDate": "1975-11-27T00:00:00Z",
      "language": "cs",
      "nickname": "martin.dufek",
      "country": "CZ",
      "name": "Martin Dufek",
      "ref": "martin.dufek"
    }
  }
]

Hodnoty částek uložené v Actigo jsou vždy včetně setin, tj. například { "value": 85000, "currency": "CZK" } reprezentuje 850,- Kč, { "value": 2050, "currency": "EUR" } reprezentuje € 20.50 atd.

Příklad ve formátu CSV

curl https://actigo.app/api/events/activities/638f1045c5eaf533c891fc07/registrations.csv \
 -H 'Authorization: Basic ***'
registration.id,registration.state,registration.startNumber,person.id,person.givenName,person.middleName,person.surname,person.sex,person.birthDate
638f0763c5eaf533c891fb76,Confirmed,,6303aec90f8fc8574e68d664,Martin,,Dufek,Male,1975-11-27

Pokud chcete programaticky v registracích uložených v Actigo provádět změny, pokračujte na synchronizací registrací.

Stavy registrací

StavPopis

New

Nová (nezaplacená nebo neschválená)

Confirmed

Potvrzená (zaplacená případně jinak schválená)

Cancelled

Zrušená

Last updated